replica rolex fake rolex replica watches fake watches rolex replica rolex replica rolex replica replicas relojes replica rolex replica rolex

Ručne šité bábiky | RubensBarn.sk

Reklamácie

Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Zahájenie reklamačného procesu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho riadne uhradiť faktúry. Taktiež nezodpovedáme za škody spôsobene dopravou tovaru. V takom prípade ihneď kontaktujte prepravcu. K reklamácii je nevyhnutné priložiť reklamačný lístok s uvedením popisom vady. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou, alebo výmenou tovaru. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, informujte nás o tom e-mailom, alebo telefonicky. Vzniknutú situáciu riešime potom individuálne.

Čo ukazujú rebríčky najlepších kasín na Slovensku?

Samotný systém hodnotenia sa prvýkrát objavil pred viac ako sto rokmi. Koncom 19. storočia sa v Spojených štátoch používali na hodnotenie finančnej sily a úverovej bonity výlučne pre zamestnancov bánk a burzových obchodníkov. Postupom času sa podobné systémy dostali do mnohých oblastí života aj bežných spotrebiteľov. Nie je prekvapujúce, že hodnotenia dosiahli slovenské online kasína. Aké presne sú teda informácie zobrazené v hodnoteniach virtuálnych herných klubov: Stupeň obľúbenosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Hodnotenie atraktívnosti značky a dôvery v ňu hráčmi zo Slovenska. Vo všeobecnosti sa hodnotenia môžu skladať z akéhokoľvek aspektu slovenských kasín na https://onlinecasino-sk-24.com/, či už ide o rýchlosť výplat, minimálnu a maximálnu výšku platieb/vkladov, počet hier/poskytovateľov a podobne. Mimochodom, práve sme vytvorili našu vlastnú malú klasifikáciu.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov, 12 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu pošte, alebo kuriérskej spoločnosti.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

  • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

  • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru napríklad bežným opotrebovaním, nosením, ošúchaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou (roztrhnutie, zlomenie, poškriabanie) alebo pokusom o opravu.

Niektoré naše výrobky sú módne doplnky a sú určené na príležitostné nosenie. Nemajú rovnaké vlastnosti ako šperky zo zlata a iných drahých kovov. Ich výhodou je však nižšia cena. Majú však kratšiu životnosť. Našu bižutériu treba vždy odložiť keď prichádzajú do kontaktu s vodou (aj pri umývaní rúk). Keďže ide o módný doplnok, nie sú určené na nepretržité nosenie. Parfumy, laky na vlasy a mydlá, to všetko sú chemikálie ktoré bižutériu znehodnocujú.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

  1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.
  2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás prosím informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom nám zašlete na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom  a kópiu ústrižku od doručovateľa. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou alebo výmenou tovaru.  Poštovné a iné poplatky hradíme iba pri oprávnenej reklamácii. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme čo najskôr, maximálne však do 30 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. Informovať Vás budeme prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom na jeho náklady, ak sa nedohodneme inak.